Học bổng Úc

hoc-bong-15000-aud-nam-cua-chinh-phu-uc-danh-cho-sinh-vien-quoc-te

HỌC BỔNG 15.000 AUD/ NĂM CỦA CHÍNH PHỦ ÚC DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Học bổng Úc 203

Destination Australia Scholarship là chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho cả sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế nhằm phát triển, thúc đẩy nền giáo dục đại học trong khu vực Regional Australia, là những thành phố nhỏ hơn tại Úc.